Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate beautytips.ro

1. CE INFORMATII COLECTAM DESPRE TINE
„Informatiice nu te pot identifica personal” – informatii care se refera, de regula, la computerulsaudispozitivulmobil de pe care acceseziserviciilebeautytips, dar care nu teidentifica personal. Acesteinformatii pot include, printrealtele, paginile web pe care le-ativizitat, serviciilepe care le-atiaccesat, publicitatea (reclamele) trimisacatre tine, istoricultranzactiilor, adresa IP, informatiidespeconexiunea ta la Internet etc.
Concursuri / Sondaje / Corespondență
beautytips.ropoateobțineinformații de la tine atuncicândparticipi la un concurs sau la o promoțiepe site-ul web saupepaginabeautytips.ro a uneiadintreretelelesociale (ex: Facebook, Google etc.). Participarea la sondajeestecompletvoluntară. Dacă ne contactezipentruoricemotiv (de exemplu, pentru a raporta o eroarepe site-ul Web), putempăstra o evidențăaacesteicorespondențe, corespondentacearputea include date personale.
Informațiipersonalesensibile
Terugămsărețiicăbeautytips.ropoatecolectainformațiipersonalesensibileîntimpulfurnizării de bunuriși / sauserviciipentrudumneavoastră (de exemplu: adresa de livrare a unuipremiu)
Utilizareaserviciilornoastre / Mesaje de marketing de la beautytips.ro
Beautytipspoatecolectainformațiidespreutilizarea de către tine a serviciilornoastre. De asemenea, putemsăcolectăminformațiidespremesajele de marketing pe care ti le trimitemșidespremodulîn care răspundezi la ele.

2. CUM COLECTAM INFORMATIILE DESPRE TINE
a) De laterti – informatiidespre tine putemobtinesi de la tertecompanii. De exemplu, atuncicandteconectezi la serviciilebeautytips.roprinintermediulcontului tau de peanumiteretele de socializare (Facebook, Google etc.) esteposibilsa ne daiaccessapreluamanumiteinformatii din profilul tau de perespectivaretea de socializare: adresa de email, nume etc. De asemenea, putemobtineinformatiidespre tine si de la terteparticeopereaza date prinintermediul cookie-urilor, cum ar fi, de exemplu: retele de publicitate, companii de sondare a pietei etc.
b) direct: atuncicandparticipi la un concurs, promotiesaucand ne contactezisisoliciti un raspunssauatuncicandinteractionezi in mod direct cu noi.

3. CUM UTILIZAM INFORMATIILE DESPRE TINE
Noi (sifurnizoriinostri de servicii) putemfolosiinformatiilepe care le colectamdespre tine pentru o varietate de scopuri. De exemplu, putemfolosiacesteinformatii:
– pentru a-tifurnizaserviciilesiproduselepe care le-aisolicitat;
– pentrupersonalizareaserviciilorpe care ti le oferim;
– pentrupersonalizareapublicitatiipe care ti-o afisam;
– pentru a raspundesolicitarilorsicomentariilor tale;
– pentru a-tipermitesaparticipi la diferiteactivitati interactive (ex: concursuri);
– pentru a-tiputeaoferisuporttehniclegat de serviciile/produselenoastre;
– pentru a-tiputeacomunicaanunturisimesaje administrative;
– pentru a-titrimitenewsletteresiinformatiidespreproduse, serviciisipromotiireferitoare la noisau la altecompaniisauorganizatii cu care lucram; Retinefaptulcapentru a primi un newsletter estenecesaraabonarea (OPT-IN), respectivconfirmarea (DOUBLE OPT-IN) acestuia de catre tine;
– pentru a utilizaanumitetehnologii (cum ar fi AudientelePersonalizate Facebook) prinintermediulcarorasa-tilivrampublicitatepealte site-uri, bazandu-ne peDatelePersonalefurnizate de tine sau de terteserviciicaroratu le-aidatacestdrept;
– pentru a recunoastedispozitivelepe care le utilizeziatuncicandacceseziBeautytipssi a le asociaprofilului tau;

4. CUM SI CU CINE SCHIMBAM INFORMATII DESPRE TINE
Este posibilsaimpartasimtertilorinformatii cu caracter personal despre tine, cum ar fi date agregatesiinformatiidespreutilizareaserviciilorBeautytips.ro. Putem, de asemenea, saîmpartasiminformatiiledespre tine, in forma in care le-am cules in diverse formulare, conform prevederilorprezenteiPolitici de confidentialitatesiînurmatoarelesituatii, cu:
Furnizorii de servicii – pentru a îndeplinianumitefunctii legate de activitatea beautytips.ro: De exemplu, furnizoriinostri de servicii pot oferiservicii cum ar fi cercetarea, analiza, gazduirea de site-uri web, întretinereabazelor de date, administrareaconcursurilor, furnizarea de serviciisiplatformetehnologice. În mod obisnuit, atuncicandfurnizamacestorcompaniiinformatii cu caracter personal, avem o deosebitagrijasapartajamdoaraceleinformatii de care acestecompanii au nevoiepentru a-siîndeplinifunctiile, mentionandexprescaacesteinformatii pot fi utilizatenumaiatuncicandestenecesaraefectuarea de serviciiînnumelenostrusaupentru a ne conformacerintelorlegale. În mod similar, atuncicandestecazul, luammasuripentru a solicitafurnizorilornostri de serviciisaprotejezeinformatiile cu caracter personal transmise.
Tertecompanii care au datele tale personaleseparat: esteposibilsaîmpartasiminformatiidespreutilizareaserviciilorbeautytips.ro cu tertecompaniicarora le furnizezi/le-aifurnizatseparat date personale (de exemplu, dacati-aicreat un cont de utilizator la ei). Înacestesituatii, putemcompletadatelepe care le au despre tine prinutilizareasaupartajareaunuiidentificatorcomun care în sine nu esteinformatiepersonala.
Retelelesociale: potiinteractiona cu anumitefacilitati ale serviciilorbeautytips.ro care determinapublicareainformatiilorînretelele tale sociale. Sautepoticonectapentru a aveaacces la anumitefacilitati ale serviciilorbeautytips (sau ale uneiretelesociale) cenecesitafurnizareaanumitor date personale. Astfel, anumite date personalecolectate de beautytips pot fi puse in comun cu datele tale personale de peretelele de socializaresipentru care itidaidreptul de partajare. Retineca, in paginileserviciilorbeautytips, o reteasociala a careiutilizareesteobligatoriepentruconectare, poatecolectainformatiidespre tine, chiardaca nu utilizezi permanent aceamodalitate de autentificare.

Alte zone publice: informatiilepe care le postezipesite-ul beautytips.ro pot fi utilizatesidezvaluite in mod liber de catrenoi.

Concursuri:Putemdivulga public numelesiorasulcastigatorilor de concurs sitombole, dacaacestlucruestepermis de regulamentulrespectiveloraplicatii.
Putemfolosisaudezvaluiinformatiipentru a cooperasau a sprijiniorganismele de aplicare a legii, guvernamentalesau de reglementare, organizatiile de protectie a continutuluisauproceselejudiciareînlegatura cu saupentru a prevenifraudasuspectatasauposibila. De asemenea, putemfolosisaudezvaluiinformatiipe care le consideramadecvateînmasuraîn care înregistrarile au fostcitatesauînlegatura cu litigiileîncurs saupotentiale, saupentru a impunesau a protejadrepturilesausigurantautilizatorilor de servicii online.